دستگاه اندازه گیری زبری سنجی


نیاز به کیفیت در قطعات ، اولین تقاضا برای تهیه تجهیزات آزمون و اندازه گیری می باشد
شرکت حرکت بلبرینگ ایمن در راستای اهداف خود جهت افزایش کیفیت محصولات ، آزمایشگاه های اندازه گیری و کالیبراسیون و همچنین آزمایشگاه های تست دوام و عملکرد را بر پایه دانش بنیان تاسیس نموده است.
مجموعه آزمایشگاه های این شرکت شامل آزمایشگاه های کالیبراسیون،آزمون و متالوگرافی می باشد که از  به روزترین تجهیزات تهیه شده است.
شرکت در خصوص همکاری با شرکت های بزرگی مانند سایپا ، ایران خودرو و …. همیشه در صدد استفاده از تجهیزات به روز بوده و کلیه دستگاه های آزمون بلبرینگ ها در مجموعه موجود می باشد.

دستگاه اندازه گیری  زبری سنجی:
این دستگاه جهت اندازه گیری میزان زبری سطوح بر مبنای استاندارد عمومی زبری سنجی ISO4288-ISO4287 و استاندارد تخصصی بیرینگ نظیر ISO3290 – JIS B 1506 استفاده میگردد  زبری سطح در قطعاتی که در آن اصطکاک و سایش وجود دارد مهم است در واقع سطوح حرکتی در یاتاقان ها مهمترین سطوح می باشد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!