دستگاه اندازه گیری فرم(فرم تستر)


نیاز به کیفیت در قطعات ، اولین تقاضا برای تهیه تجهیزات آزمون و اندازه گیری می باشد
شرکت حرکت بلبرینگ ایمن در راستای اهداف خود جهت افزایش کیفیت محصولات ، آزمایشگاه های اندازه گیری و کالیبراسیون و همچنین آزمایشگاه های تست دوام و عملکرد را بر پایه دانش بنیان تاسیس نموده است.
مجموعه آزمایشگاه های این شرکت شامل آزمایشگاه های کالیبراسیون،آزمون و متالوگرافی می باشد که از  به روزترین تجهیزات تهیه شده است.
شرکت در خصوص همکاری با شرکت های بزرگی مانند سایپا ، ایران خودرو و …. همیشه در صدد استفاده از تجهیزات به روز بوده و کلیه دستگاه های آزمون بلبرینگ ها در مجموعه موجود می باشد.

دستگاه اندازه گیری فرم(فرم تستر)

این دستگاه توانایی اندازه‌گیری تلرانسهای فرم گردی، راستی،استوانه‌ای،تختی تعامد، عدم هم محوری را دارا می باشد در این آزمایشگاه اندازه گیری تلرانس های فرم را با دقت بسیار بالا با استفاده از دستگاه فرم تستر صورت می گیرد

گردی سطوح حرکتی ساچمه ها هم محوری آن ها با سطح خارجی در رینگ های داخلی و خارجی یاتاقان ها بسیار مهم بوده و این دستگاه نیاز های متعددی در خصوص به دست آوردن تلرانس های تولید را مرتفع کرده و توانایی ارائه نتایج درستی 0.005 µرا دارا می باشد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!