دستگاه اندازه گیری یونیورسال طول


نیاز به کیفیت در قطعات ، اولین تقاضا برای تهیه تجهیزات آزمون و اندازه گیری می باشد
شرکت حرکت بلبرینگ ایمن در راستای اهداف خود جهت افزایش کیفیت محصولات ، آزمایشگاه های اندازه گیری و کالیبراسیون و همچنین آزمایشگاه های تست دوام و عملکرد را بر پایه دانش بنیان تاسیس نموده است.
مجموعه آزمایشگاه های این شرکت شامل آزمایشگاه های کالیبراسیون،آزمون و متالوگرافی می باشد که از  به روزترین تجهیزات تهیه شده است.
شرکت در خصوص همکاری با شرکت های بزرگی مانند سایپا ، ایران خودرو و …. همیشه در صدد استفاده از تجهیزات به روز بوده و کلیه دستگاه های آزمون بلبرینگ ها در مجموعه موجود می باشد.

دستگاه اندازه گیری یونیورسال طول

این دستگاه نوعی ابزار اندازه گیری طول است که با زینه بندی یک دهم میکرون یکی از دقیق ترین تجهیزات روز دنیا جهت اندازه گیری طول به صورت تماسی می باشد از این وسیله می توان جهت مقایسه اندازه گیری و کالیبراسیون استفاده کرد

 

این دستگاه توانایی اندازه گیری ابعاد داخلی و خارجی ناهمواریهای سطوح اندازه گیری قطر شفت ها و سوراخ ها ، قطر متوسط رزوه ها فاصله دهانه ها در گیجهای کنترلی و غیره را انجام دهد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!