نیاز به کیفیت در قطعات ، اولین تقاضا برای تهیه تجهیزات آزمون و اندازه گیری می باشد
شرکت حرکت بلبرینگ ایمن در راستای اهداف خود جهت افزایش کیفیت محصولات ، آزمایشگاه های اندازه گیری و کالیبراسیون و همچنین آزمایشگاه های تست دوام و عملکرد را بر پایه دانش بنیان تاسیس نموده است.
مجموعه آزمایشگاه های این شرکت شامل آزمایشگاه های کالیبراسیون،آزمون و متالوگرافی می باشد که از  به روزترین تجهیزات تهیه شده است.
شرکت در خصوص همکاری با شرکت های بزرگی مانند سایپا ، ایران خودرو و …. همیشه در صدد استفاده از تجهیزات به روز بوده و کلیه دستگاه های آزمون بلبرینگ ها در مجموعه موجود می باشد.

دستگاه اندازه گیری VMS

این دستگاه نوعی ابزار اندازه گیری طول  و قطر است که با ردقت میکرون یکی از دقیق ترین تجهیزات روز دنیا جهت اندازه گیری به صورت نور پردازی و سایه پردازی می باشد از این وسیله می توان جهت مقایسه اندازه گیری و کالیبراسیون استفاده کرد

این دستگاه توانایی اندازه گیری ابعاد داخلی و خارجی ناهمواریهای سطوح اندازه گیری قطر شفت ها و سوراخ ها ، قطر متوسط رزوه ها فاصله دهانه ها در گیجهای کنترلی و غیره را انجام دهد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!