دستگاه تست دوام و عملکرد بلبرینگ های شیار عمیق


نیاز به کیفیت در قطعات ، اولین تقاضا برای تهیه تجهیزات آزمون و اندازه گیری می باشد
شرکت حرکت بلبرینگ ایمن در راستای اهداف خود جهت افزایش کیفیت محصولات ، آزمایشگاه های اندازه گیری و کالیبراسیون و همچنین آزمایشگاه های تست دوام و عملکرد را بر پایه دانش بنیان تاسیس نموده است.
مجموعه آزمایشگاه های این شرکت شامل آزمایشگاه های کالیبراسیون،آزمون و متالوگرافی می باشد که از  به روزترین تجهیزات تهیه شده است.
شرکت در خصوص همکاری با شرکت های بزرگی مانند سایپا ، ایران خودرو و …. همیشه در صدد استفاده از تجهیزات به روز بوده و کلیه دستگاه های آزمون بلبرینگ ها در مجموعه موجود می باشد.

دستگاه تست دوام و عملکرد بلبرینگ های شیار عمیق

دستگاه فوق در جهت بررسی عملکرد بلبرینگ های شیار عمیق و بررسی میزان عمر قطعه و دمای تولیدی تحت دور های بالا تهیه گردیده است و از تکنولوژی های بروز اروپا بهره میبرد .

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!