دستگاه تست گشتاور بلبرینگ کف گرد


نیاز به کیفیت در قطعات ، اولین تقاضا برای تهیه تجهیزات آزمون و اندازه گیری می باشد
شرکت حرکت بلبرینگ ایمن در راستای اهداف خود جهت افزایش کیفیت محصولات ، آزمایشگاه های اندازه گیری و کالیبراسیون و همچنین آزمایشگاه های تست دوام و عملکرد را بر پایه دانش بنیان تاسیس نموده است.
مجموعه آزمایشگاه های این شرکت شامل آزمایشگاه های کالیبراسیون،آزمون و متالوگرافی می باشد که از  به روزترین تجهیزات تهیه شده است.
شرکت در خصوص همکاری با شرکت های بزرگی مانند سایپا ، ایران خودرو و …. همیشه در صدد استفاده از تجهیزات به روز بوده و کلیه دستگاه های آزمون بلبرینگ ها در مجموعه موجود می باشد.

دستگاه تست گشتاور بلبرینگ کف گرد

این دستگاه توسط شرکت حرکت بلبرینگ ایمن و در جهت آزمایش میزان گشتاور لازم تحت بار استاتیکی و بر پایه شبیه سازی بر روی خودرو طراحی و تولید شده است.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!