دستگاه شبیه سازی و آزمایش پاشش گل و لای


نیاز به کیفیت در قطعات ، اولین تقاضا برای تهیه تجهیزات آزمون و اندازه گیری می باشد
شرکت حرکت بلبرینگ ایمن در راستای اهداف خود جهت افزایش کیفیت محصولات ، آزمایشگاه های اندازه گیری و کالیبراسیون و همچنین آزمایشگاه های تست دوام و عملکرد را بر پایه دانش بنیان تاسیس نموده است.
مجموعه آزمایشگاه های این شرکت شامل آزمایشگاه های کالیبراسیون،آزمون و متالوگرافی می باشد که از  به روزترین تجهیزات تهیه شده است.
شرکت در خصوص همکاری با شرکت های بزرگی مانند سایپا ، ایران خودرو و …. همیشه در صدد استفاده از تجهیزات به روز بوده و کلیه دستگاه های آزمون بلبرینگ ها در مجموعه موجود می باشد.

دستگاه شبیه سازی و آزمایش پاشش گل و لای

دستگاه توسط شرکت حرکت بلبرینگ ایمن و با توجه به حالت واقعی کمک فنر خودرو طراحی و تولید شده است و آزمایش عملکرد بلبرینگ کف گرد و پاشش گل و لای را در شرایط واقعی بررسی میکند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!