نیاز به کیفیت در قطعات ، اولین تقاضا برای تهیه تجهیزات آزمون و اندازه گیری می باشد
شرکت حرکت بلبرینگ ایمن در راستای اهداف خود جهت افزایش کیفیت محصولات ، آزمایشگاه های اندازه گیری و کالیبراسیون و همچنین آزمایشگاه های تست دوام و عملکرد را بر پایه دانش بنیان تاسیس نموده است.
مجموعه آزمایشگاه های این شرکت شامل آزمایشگاه های کالیبراسیون،آزمون و متالوگرافی می باشد که از  به روزترین تجهیزات تهیه شده است.
شرکت در خصوص همکاری با شرکت های بزرگی مانند سایپا ، ایران خودرو و …. همیشه در صدد استفاده از تجهیزات به روز بوده و کلیه دستگاه های آزمون بلبرینگ ها در مجموعه موجود می باشد.

دستگاه های نویز یا لرزش

یکی از مهمترین مشکلات در بلبرینگ ها  را می توان به صدا و لرزش اشاره کرد که این مشکل می‌تواند از رینگ های داخلی یا خارجی ، ساچمه ها یا رولر ها و یا موج دار بودن سطوح قطغات مختلف تشکیل دهنده بلبرینگ باشد که همه اینها را می‌توان از طریق این آزمون بررسی کرد

دستگاه تست لرزش ، کار تجزیه و تحلیل فرکانس و تجزیه و تحلیل پیشرفته ترین سطوح را انجام می دهد و از این طریق می‌توان عیوب تولید را مشخص کرد

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!