Needle Roller Bearing DBF 70214

این نوع برینگ سوزنی در بازویی چرخ عقب در تمامی خودرو ها از خانواده پژو 206 ، اعم از رانا، 206 صندوق دار و 207 مورد استفاده قرار میگیرد.